partner.webyzavas.cz

Voda, topení, plyn

Voda

 • Montáž rozvodů vodovodního potrubí
 • Stavba vodovodních řádů
 • Technická a poradenská činnost

Topení

 • Instalace rozvodů tepla topenářskými rozvody od topidel až k otopným tělesům
 • Montáž topidel, kotlů, ohřívačů vody, kolektorů, čerpadel a jiných komponentů
 • Montáže měřičů tepla a zajištění účinné regulace vytápění
 • Napojení rozvodů tepla na topidla, kotle a otopná tělesa
 • Tlakové zkoušky topenářských rozvodů a systémů vytápění
 • Revize otopných systémů a vypracování revizních zpráv
 • Technická a poradenská činnost

Plyn

 • Plynoinstalace
 • Instalace rozvodů zemního plynu
 • Montáže plynoinstalací – montáže plynových rozvodů v objektech
 • Opravy plynoinstalací – opravy rozvodů plynu v objektech
 • Rekonstrukce plynoinstalací – renovace plynových rozvodů
 • Revize plynu – kontroly, revize a revizní zprávy o plynoinstalacích
 • Plynové kotle
 • Instalace, připojování, údržba, opravy, čištění a revize plynových kotlů
 • Montáže plynových kotlů – instalace kotlů na zemní plyn v objektech
 • Revize plynových kotlů – kontroly, čištění, revizní zprávy k plynovým kotlům
 • Plynové spotřebiče – instalace, připojování, výměny a revize
 • Revize plynu – revize plynoinstalací, plynových kotlů, plynových spotřebičů, plynoměrů a kotelen